PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
Video hướng dẫn Đăng nhập
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH         
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1
NĂM HỌC 2020-2021
 
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Nữ Dân tộc Ghi chú
1 Phạm Khánh  Hưng 24/12/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
2 Hồ Quỳnh  Anh 18/12/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
3 Phạm Quang Thiên 06/12/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
4 Đàm Văn Minh  Anh 17/11/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
5 Phạm  Thu  Giang 11/11/2014 Tráng Liệt - Bình Giang x Kinh  
6 Nguyễn Trần Anh Thư 31/10/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
7 Nguyễn Thị Kim  Ngân 29/10/2014 BV phụ sản TW x Kinh  
8 Đỗ Thị Ngọc  Khánh 05/10/2014 BV phụ sản TW x Kinh  
9 Trần Tú  Anh 03/10/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
10 Phạm Quỳnh  Chi 29/09/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
11 Phạm Bảo  Hân 25/09/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
12 Nguyễn Hoàng  Minh 21/08/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
13 Nguyễn Thùy  Linh 16/08/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
14 Đào Bảo  Ngọc 12/08/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
15 Quách Nguyễn Khôi  Nguyên 09/08/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
16 Nguyễn Trí  Thành 09/07/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
17 Phạm Anh  Khang 24/05/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
18 Vũ Minh  Ngân 14/05/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
19 Phạm Lê Phương  Anh 22/03/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
20 Phạm Minh  Châu 21/03/2014 BV phụ sản TW   Kinh  
21 Hồ Nam  Phong 05/03/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
22 Phạm Quế  Anh 04/02/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
23 Chu Nguyên  An 03/02/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
24 Phạm Trà  My 16/01/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
25 Đỗ Thành  Nam 06/01/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
26 Nguyễn Đình  Trung 17/12/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
27 Vũ Bảo Ngọc 12/11/2014 Tráng Liệt - Bình Giang x Kinh  
28 Phạm Duy Anh 20/01/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
29 Chu Ngọc  Ánh 20/12/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
30 Nguyễn Quang  Vinh 22/11/2014 Trạm y tế Phù Ủng   Kinh  
31 Phạm Sơn Tùng 02/11/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
32 Nguyễn Thảo  Chi 28/07/2014 BV phụ sản TW x Kinh  
33 Phạm Thảo  Nguyên 20/05/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
34 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/08/2014 Tráng Liệt - Bình Giang x Kinh  
35 Phạm Huy Hoàng 23/05/2014 Tráng Liệt - Bình Giang   Kinh  
36 Vũ Đức  Khương 22/12/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
37 Chu Thành  Đạt 17/12/2014 BV phụ sản TW   Kinh  
38 Vũ Huy  Phúc 02/12/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
39 Phạm Hữu  Vinh 08/11/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
40 Vũ Viết Thành Long 09/10/2014 Tráng Liệt - Bình Giang   Kinh  
41 Lê Hoàng Bảo  Đức 27/09/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
42 Phạm Quang  Hiếu 12/09/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
43 Phạm Quỳnh  Anh 30/08/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
44 Phạm Quang  Vinh 04/08/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
45 Phạm Ngọc Kim  Ngân 07/07/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
46 Vũ Thảo  Linh 28/05/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
47 Hà Phương  Thảo 27/05/2014 BV đa khoa Phố Nối x Kinh  
48 Phạm Nam  Dương 02/05/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
49 Nguyễn Thị Minh  Tâm 14/03/2014 BV đa khoa QT Vimmec HN x Kinh  
50 Phạm Đoàn Minh Ân 25/02/2014 BV đa khoa Phố Nối   Kinh  
51 Đào Bùi Phương  Nhi 30/01/2014 BV phụ sản TW x Kinh  
52 Phạm Gia  Hưng 20/01/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
53 Phạm Gia Huy 16/01/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
54 Phan Đoàn Đức  Mạnh 14/01/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
55 Phạm Nguyễn Phương  Anh 08/01/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
56 Phạm Hà  Anh 06/01/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
57 Phạm Hiền Anh 14/02/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
58 Lê Chí  Thành 20/09/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
59 Nhữ Ngọc Thảo  Linh 30/07/2014 BV phụ sản TW x Kinh  
60 Nhữ Phương Linh 30/07/2014 BV phụ sản TW x Kinh  
61 Chu Nguyễn Nhật  Linh 23/07/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
62 Trần Minh  Quang 16/06/2014 BV Bưu điện Hà Nội   Kinh  
63 Dương Nhật  Hiền 12/06/2014 Trạm y tế TT Kẻ Sặt x Kinh  
64 Phạm Khả Đăng  Khoa 14/02/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
65 Nguyễn Phước  An 05/01/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
66 Nguyễn Gia  Bảo 17/11/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
67 Phạm Đình  Huy 30/10/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
68 Đỗ Bảo Chi 23/04/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
69 Nguyễn Ngọc  Khánh 16/04/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
70 Phạm Vũ An  Khang 19/03/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
71 Phạm Quỳnh Mai 10/08/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
72 Nguyễn Đức Anh  Quân 05/12/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
73 Lê Thiên  Lý 09/11/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
74 Phạm Anh  Kiệt 25/10/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
75 Phạm Duy  Khoa 21/09/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
76 Đỗ Tâm  Anh 12/09/2014 BV đa khoa Hòa Bình x Kinh  
77 Phạm Huy  Tú 24/07/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
78 Lê Yến  Nhi 13/06/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
79 Phạm Phương  Chi 28/05/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
80 Phạm Huy  Hoàng 23/05/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
81 Nguyễn Phạm Mỹ Mỹ 17/05/2014 Tráng Liệt - Bình Giang   Kinh  
82 Lê Duy  Tiến 10/05/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
83 Phạm Ngân  Trà 31/03/2014 BV phụ sản TW x Kinh  
84 Phạm Uyên  Nhi 30/03/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
85 Đinh Vân  Nhi 15/03/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
86 Chu Duy  Anh 10/03/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
87 Lương Quang  Đạt 05/02/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
88 Dương Hữu  Khoa 18/01/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
89 Phạm Hà  Linh 04/01/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
90 Vũ Minh  Phúc 02/01/2014 BV phụ sản TW   Kinh  
91 Trịnh Minh  Khang 21/05/2014 BV sản nhi - Bắc Giang   Kinh  
92 Phạm Thị Hà  Anh 05/05/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
93 Nguyễn Văn  Hiệp 16/01/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
94 Vũ Vân  Dung 27/08/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
95 Phạm Bảo  Minh 15/12/2014 BV phụ sản An Thịnh   Kinh  
96 Vũ Kim  Anh 24/08/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
97 Vũ Ngọc Bảo  Chi 21/06/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
98 Nguyễn Hoàng  Nhật 14/02/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
99 Phạm Anh Thư 25/10/2014 BV phụ sản TW x Kinh  
100 Phạm Quang Dũng 04/02/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
101 Phạm Quang Duy 04/02/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
102 Phạm Nam Tú 13/06/2014 BV phụ sản TW   Kinh  
103 Phạm Tuấn Khang 26/06/2014 BV phụ sản TW   Kinh  
104 Nguyễn Nam Phong 17/11/2014 BV đa khoa Bắc Ninh   Kinh  
105 Vũ Thị Thảo Vy 01/09/2014 BV đa khoa TP Long Xuyên x Kinh  
106 Vũ Minh Ngân 14/05/2014 BV phụ sản TW   Kinh  
107 Phạm Anh  Duy 30/12/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
108 Phạm Thị  Nụ 22/12/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
109 Phạm Thế  Khải 11/12/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
110 Lưu Ngọc Hữu  Phước 07/11/2014 Tráng Liệt - Bình Giang   Kinh  
111 Phạm Kim  Ngân 19/10/2014 BV đa khoa hải Dương x Kinh  
112 Đào Ngân  Khánh 01/10/2014 BV đa kho phố Nối x Kinh  
113 Lưu Diệp  Chi 27/09/2014 BV đa kho phố Nối   Kinh  
114 Bùi Ngọc  Hà 12/09/2014 Đông Hưng - Thái Bình x Kinh  
115 Phạm Thùy  Linh 11/09/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
116 Lê Hoàng  Anh 09/09/2014 BV phụ sản TW   Kinh  
117 Phạm Thảo Nhi 18/08/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
118 Phạm Chu Gia  Bảo 27/07/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
119 Phạm Ngọc  Hân 25/07/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
120 Phạm Đức  Anh 02/06/2014 BV phụ sản TW   Kinh  
121 Nguyễn Đình  Hùng 15/04/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
122 Nguyễn Ngọc  Diễn 15/03/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
123 Hoàng Bảo  Trâm 15/03/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
124 Đỗ Minh Phong 11/03/2014 Mỹ Hào - Hưng Yên   Kinh  
125 Phạm Hoàng Bảo Châu 30/11/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
126 Phạm Ngọc Ánh 11/11/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
127 Lê Thị Thu Thùy 09/11/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
128 Vũ Đức Khiêm 11/08/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
129 Phạm Vũ Hà Lan 22/11/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
130 Hoàng Gia Hân 19/01/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
131 Nguyễn Linh Chi 29/05/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
132 Phạm Thị Lan Phương 13/08/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
133 Phạm Kỳ Duyên 10/12/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
134 Lê Thị Diệu Linh 19/12/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
135 Đào Đình Đức 27/07/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
136 Phạm Thị Mai Anh 21/10/2014 BV đa khoa Phố Nối x Kinh  
137 Vũ Hoàng An Nguyên 31/10/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
138 Vũ Đào Phương Thảo 29/12/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
139 Lê Gia Minh 26/08/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
140 Chu Huy Hoàng 22/09/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
141 Nguyễn Văn Tuấn Tú 14/04/2014 BV đa khoa Phố Nối   Kinh  
142 Vũ Bảo An 09/10/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
143 Vũ Thúy Linh 31/01/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
144 Phạm Phương Thảo 23/10/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
145 Lê Quốc Huy 16/02/2014 Trạm y tế xã Thúc Kháng   Kinh  
146 Bùi Tiến Dũng 20/07/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
147 Lê Vũ Gia Bảo 13/08/2014 BV Phụ sản Hồng Ngọc - HN   Kinh  
148 Lường Đức Anh 10/11/2014 BV đa khoa Chương Mỹ - HN   Kinh  
149 Nguyễn Ngọc Lộc 11/02/2014 BV phụ sản TW   Kinh  
150 Dương Vũ Bảo An 02/03/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
151 Lê Phương Yến 07/05/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
152 Trần Ngọc Khuê 20/01/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
153 Lê Quang Huy 03/04/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
154 Phạm Hùng Trường 21/10/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
155 Nguyễn Linh Ngọc 03/06/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
156 Trương Thùy Dung 06/08/2014 Cơ sở Y tế Bình Giang x Kinh  
157 Nguyễn Ngọc Gia Uy 22/09/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
158 Nguyễn Thị Hương Ly 20/06/2014 Trạm y tế xã Thúc Kháng x Kinh  
159 Phạm Thị Quỳnh Anh 12/11/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
160 Lê Nguyễn Hạ Vi 25/06/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
161 Ngô Kiều Ngọc Anh 01/08/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
162 Lê Ánh Dương 20/11/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
163 Vũ Phương Anh 19/01/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
164 Lê Quỳnh Anh 12/01/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
165 Lê Thùy Dung 08/08/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
166 Vũ Gia Kiệt 16/01/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
167 Lê Hoàng Tuấn Anh 16/06/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
168 Phạm Yến Nhi 23/06/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
169 Phạm Lê Diệp Anh 12/12/2014 BV phụ sản Hà Nội x Kinh  
170 Nguyễn Thị Gia Nhi 22/07/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
171 Lê Thị Khánh Thy 28/09/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
172 Nguyễn Vũ Ngọc Long 13/08/2014 BV Ba Vì - Hà Nội   Kinh  
173 Phạm Khánh Thư 16/04/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
174 Lê Mộc An 15/08/2014 BV Bưu điện Hà Nội x Kinh  
175 Lưu Hải Anh 03/10/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
176 Lê Đông Dương 17/08/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
177 Vũ Minh Tùng (Nhật) 18/01/2014 BV đa khoa Nam Sách   Kinh  
178 Đỗ Trà My 07/09/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
179 Trần Khánh Ngân 19/06/2014 BV sản Nhi - Hải Dương x Kinh  
180 Vũ Thị Minh Thương 17/11/2014 BV phụ sản TW x Kinh  
181 Phạm Thị Kim Anh 23/08/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
182 Đoàn Đăng Khoa 12/12/2014 BV phụ sản TW   Kinh  
183 Nguyễn Thu Hiền 21/11/2014 BV đa khoa Hưng Yên x Kinh  
184 Phạm Minh Anh 07/07/2014 BV đa khoa Phố Nối   Kinh  
185 Nguyễn Minh Quân 24/172014 BV sản Nhi - Hưng Yên   Kinh  
186 Đỗ Quốc Quân 20/04/2014 BV sản Nhi - Hưng Yên   Kinh  
187 Nguyễn Ngọc Sử 01/01/2014 Xuân Viên, Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị   Kinh  
188 Nguyễn Minh Tân 19/10/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
189 Vũ Đoàn Quang Thế 25/02/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
190 Vũ Trịnh Phương Thùy 09/03/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
191 Nguyễn Hoàng Hùng Anh 02/01/2014 BV sản Nhi - Hưng Yên   Kinh  
192 Đặng Quang Hưng 11/12/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
193 Lê An Bảo 05/04/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
194 Đào Đại Phú 13/09/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
195 Lê Duy Thuận 25/04/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
196 Nguyễn Duy Minh Dũng 13/09/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
197 Nguyễn Bảo Linh 23/05/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
198 Nguyễn Thị Quỳnh Như 03/07/2014 BV đa khoa Phố Nối x Kinh  
199 Nguyễn Thị Hà Vy 08/07/2014 BV đa khoa Phố Nối x Kinh  
200 Lê Nhật Minh 04/08/2014 BV phụ sản Hà Nội   Kinh  
201 Đặng Thu Hằng 01/03/2014 BV đa khoa Bình Giang x Kinh  
202 Phạm Tiến Đức 19/01/2014 BV đa khoa Bình Giang   Kinh  
203 Phạm Phương Trang 22/07/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
204 Trịnh Kim Ngân 03/12/2014 BV đa khoa Phố Nối x Kinh  
205 Hoàng Tuấn Long 13/09/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
206 Nguyễn Minh Tíến 01/11/2014 BV đa khoa Phố Nối   Kinh  
207 Vũ Tuệ Tâm 08/10/2014 BV phụ sản Hải Dương x Kinh  
208 Hà Quỳnh Anh 20/06/2014 BV Đa khoa Phú Thọ x Kinh  
209 Nguyễn Gia Bảo 24/11/2014 BV Đa khoa Đại Từ TN   Tày  
210 Đoàn Lê Hải Yến 23/05/2014 BVĐK Quan Sơn x Kinh  
211 Bùi Hữu Vinh 23/11/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
212 Trần Đức Duy 07/11/2014 BV phụ sản Hải Dương   Kinh  
213 Nguyễn Gia Linh 19/07/2014 BV đa khoa Bắc Ninh   Kinh  
             
             
             
    Tráng Liệt, ngày 30 tháng 7 năm 2020
    HIỆU TRƯỞNG
             
             
   
             
    Vũ Đình Thuấn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tại Hội nghị đã trao Giấy khen của Ủy ban Nhân Huyện cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong năn học 2019-2020. Đồng thời nhà trường cũng khe ... Cập nhật lúc : 22 giờ 12 phút - Ngày 25 tháng 11 năm 2020
Xem chi tiết
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm như một ngày kỉ niệm trí ân các thầy cô. Đây là ngày tôn vinh và tri ân những người hoạt động trong ngành giáo dục. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 1 phút - Ngày 17 tháng 11 năm 2020
Xem chi tiết
- Do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virut sau đó truyền bệnh qua người lành qua vết đốt. (Muỗi truyền bệnh SXH có đặc điểm gì: Muỗi màu đen, trên thân và chân có những khoang trắng, vì vậy th ... Cập nhật lúc : 10 giờ 32 phút - Ngày 16 tháng 11 năm 2020
Xem chi tiết
Như vậy năm học mới của thầy và trò trường Tiểu học Kẻ Sặt đã chính thức bắt đầu. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi này, với những sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo, chắc hẳn mỗi ... Cập nhật lúc : 21 giờ 53 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Kết quả tuyển sinh năm học 20120-2021 trường tiểu học Tráng Liệt. Kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trường tiểu học Tráng Liệt ... Cập nhật lúc : 10 giờ 49 phút - Ngày 30 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Tôn sư trọng đạo, ăn quả nhớ kẻ trồng cây đạo lý tốt đẹp trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trân trọng quá khứ và ghi nhận công lao của lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo ... Cập nhật lúc : 22 giờ 10 phút - Ngày 19 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Năm học 2019-2020 có lẽ là một trong những năm học đáng nhớ nhất đối với cuộc đời học sinh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học này đã kéo dài hơn bình thường khi đến tận tháng 7, các ... Cập nhật lúc : 22 giờ 34 phút - Ngày 19 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Điều đó giúp các em tự tin, chủ động xử lý linh hoạt các tình huống trong cuộc sống. Một trong những kĩ năng ... Cập nhật lúc : 14 giờ 39 phút - Ngày 8 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Để chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và ngày Môi trường thế giới (8/6); nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã cho xuất bản cuốn sách có tựa đề: Những bài đồng dao hay nhất Việt Nam ... Cập nhật lúc : 11 giờ 9 phút - Ngày 5 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Cảm ơn các bậc phụ huynh đã chung tay cùng nhà trường đẩy lùi dịch bệnh Covid 19. Chúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe, làm ăn phát tài, phát lộc. Chúc các thầy cô và các em học sinh tuần mới vu ... Cập nhật lúc : 21 giờ 19 phút - Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề kiểm tra cuối năm lớp 1
Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 5 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 4 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 3 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 2 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Tiếng Anh cuối kì I lớp 5 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Tiếng Anh cuối kì I lớp 4 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Tiếng Anh cuối kì I lớp 3 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Toán lớp 5 giữa học kì 1 năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn TV lớp 5 giữa học kì 1 năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn TV lớp 4 giữa học kì 1 năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Toán lớp 4 giữa học kì 1 năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra TV Lớp 3 giữa học kì 1 năm học 2016-2017
Đề ôn tập kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5
Đề ôn tập kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5
12345678910
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học (TT 27)
Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 10 năm học 2020-2021
Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021
Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021
Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 1 năm học 2020-2021
Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 5 năm học 2020-2021
Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 4 năm học 2020-2021
Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 2 năm học 2020-2021
Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 3 năm học 2020-2021
Danh sách tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021
Nghị quyết hội đồng tháng 6 năm học 2019-2020
Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021
Nghị quyết hội đồng tháng 5 năm học 2019-2020
Nghị quyết hội đồng tháng 4 năm học 2019-2020
Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 3 năm học 2019-2020
12345678910...