PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SPL-00100 Luật giáo dụcMai Thanh HằngSách pháp luật Trong kho
SPL-00099 Luật giáo dụcMai Thanh HằngSách pháp luật Trong kho
SPL-00098 Luật giáo dụcMai Thanh HằngSách pháp luật Trong kho
SPL-00097 Luật giáo dụcMai Thanh HằngSách pháp luật Trong kho
SHCM-00145 Búp sen xanhSơn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00144 Búp sen xanhSơn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00143 Búp sen xanhSơn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00142 Búp sen xanhSơn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
SHCM-00141 Búp sen xanhSơn TùngSách Hồ Chí Minh Trong kho
SPL-00141 Quy định mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục - đào tạoThi AnhSách pháp luật Trong kho
SPL-00140 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo bộ luật lao độngNguyễn Thành LongSách pháp luật Trong kho
SPL-00139 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo bộ luật hình sựNguyễn Thành LongSách pháp luật Trong kho
SPL-00138 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo bộ luật dân sựNguyễn Thành LongSách pháp luật Trong kho
SPL-00137 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật bảo vệ môi trườngNguyễn Thành LongSách pháp luật Trong kho
SPL-00136 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật bảo hiểm xã hộiNguyễn Thành LongSách pháp luật Trong kho
12345678910...