PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01334 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01333 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01332 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01331 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01330 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01329 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01328 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01327 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01326 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01325 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01324 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01323 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01322 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 1Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01321 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 1Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01320 Hướng dẫn dạy học tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương ( tài liệu dành cho GV) lớp 1Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...