PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKC-01497 Tự điều trị bệnh cổ- vai- tayDương Ngọc ĐanSách tham khảo Đang mượn
STKC-01496 Tự điều trị bệnh cổ- vai- tayDương Ngọc ĐanSách tham khảo Đang mượn
STKC-01495 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Thị Ngân HoaSách tham khảo Trong kho
STKC-01494 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Thị Ngân HoaSách tham khảo Trong kho
STKC-01493 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Thị Ngân HoaSách tham khảo Trong kho
STKC-01492 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Thị Ngân HoaSách tham khảo Trong kho
STKC-01491 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Thị Ngân HoaSách tham khảo Trong kho
STKC-01490 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Thị Ngân HoaSách tham khảo Trong kho
STKC-01489 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Thị Ngân HoaSách tham khảo Trong kho
STKC-01488 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Thị Ngân HoaSách tham khảo Trong kho
STKC-01487 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Thị Ngân HoaSách tham khảo Trong kho
STKC-01486 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Thị Ngân HoaSách tham khảo Trong kho
STKC-01485 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 1Trần Hiền LươngSách tham khảo Trong kho
STKC-01484 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 1Trần Hiền LươngSách tham khảo Trong kho
STKC-01483 Vở luyện tập Tiếng Việt 4 tập 1Trần Hiền LươngSách tham khảo Trong kho
12345678910...