PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 11 06/11/2019 [HyperLink19]
2 Nghị quyết hội đồng tháng 8 năm học 2019-2020 03/10/2019 [HyperLink19]
3 Nghị quyết hội đồng tháng 9 năm học 2019-2020 03/10/2019 [HyperLink19]
4 Nghị quyết hội đồng tháng 10 năm học 2019 -2020 03/10/2019 [HyperLink19]
5 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 10 02/10/2019 [HyperLink19]
6 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ NỀ NẾP CHUYÊN MÔN NH 2019-2020 20/09/2019 [HyperLink19]
7 THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN CHUYÊN NH 2019-2020 20/09/2019 [HyperLink19]
8 THỜI KHÓA BIỂU NH 2019-2020 20/09/2019 [HyperLink19]
9 Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 18/09/2019 [HyperLink19]
10 Kế hoạch khai giảng năm học 2019-2020 29/08/2019 [HyperLink19]
11 Nghị quyết hội đồng tháng 9 năm học 2019-2020 29/08/2019 [HyperLink19]
12 Nghị quyết hội đồng tháng 8 năm học 2019-2020 25/08/2019 [HyperLink19]
13 Sổ theo dõi chiều cao - cân nặng của học sinh 14/05/2019 [HyperLink19]
14 Tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2018-2019 trường tiểu học Tráng Liệt 14/05/2019 [HyperLink19]
15 Gợi ý minh chứng đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. 10/05/2019 [HyperLink19]
16 Gợi ý minh chứng đánh giá theo chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 10/05/2019 [HyperLink19]
17 Nghị quyết hội đồng tháng 5 năm học 2018-2019 10/05/2019 [HyperLink19]
18 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 4 năm học 2018-2019 10/04/2019 [HyperLink19]
19 Hướng dẫn sửa số điện thoại của học sinh trên web tin nhắn. 20/03/2019 [HyperLink19]
20 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 3 năm học 2018-2019 06/03/2019 [HyperLink19]
    
12345678910...