PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Nghị quyết hội đồng tháng 12 năm học 2018-2019 04/12/2018 [HyperLink19]
2 Nghị quyết hội đồng tháng 11 năm học 2018-2019 06/11/2018 [HyperLink19]
3 Nghị Quyết hội đồng tháng 10 năm học 2018-2019 10/10/2018 [HyperLink19]
4 THỜI KHÓA BIỂU NH 2018-2019( TỪ TUẦN 8) 08/10/2018 [HyperLink19]
5 THỜI KHÓA BIỂU GV CHUYÊN( TỪ TUẦN 8) 08/10/2018 [HyperLink19]
6 (DỰ THẢO) KH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NH 2018-2019 27/09/2018 [HyperLink19]
7 Chương trình và phân công nhiệm vụ chuẩn bị hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động. 27/09/2018 [HyperLink19]
8 Dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 24/09/2018 [HyperLink19]
9 Dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 21/09/2018 [HyperLink19]
10 Nội dung họp phụ huynh học sinh 14/09/2018 [HyperLink19]
11 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 12/09/2018 [HyperLink19]
12 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ NỀ NẾP CHUYÊN MÔN 12/09/2018 [HyperLink19]
13 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2018 12/09/2018 [HyperLink19]
14 Nghị Quyết hội đồng tháng 9 năm học 2018-2019 12/09/2018 [HyperLink19]
15 Nghị Quyết hội đồng tháng 8 năm học 2018-2019 17/08/2018 [HyperLink19]
16 DỰ THẢO NQCM THÁNG 8/2018 01/08/2018 [HyperLink19]
17 Hướng dẫn ra đề kiểm tra cuối năm 19/04/2018 [HyperLink19]
18 Nghị quyết hội đồng tháng 2 năm học 2017-2018 22/02/2018 [HyperLink19]
19 Nghị quyết hội đồng tháng 01 năm 2018 11/01/2018 [HyperLink19]
20 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018 (TUẦN 19) 27/12/2017 [HyperLink19]
    
12345678910...