PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Sổ theo dõi chiều cao - cân nặng của học sinh 14/05/2019 [HyperLink19]
2 Tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2018-2019 trường tiểu học Tráng Liệt 14/05/2019 [HyperLink19]
3 Gợi ý minh chứng đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. 10/05/2019 [HyperLink19]
4 Gợi ý minh chứng đánh giá theo chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 10/05/2019 [HyperLink19]
5 Nghị quyết hội đồng tháng 5 năm học 2018-2019 10/05/2019 [HyperLink19]
6 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 4 năm học 2018-2019 10/04/2019 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn sửa số điện thoại của học sinh trên web tin nhắn. 20/03/2019 [HyperLink19]
8 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 3 năm học 2018-2019 06/03/2019 [HyperLink19]
9 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 (TUẦN 23) 25/02/2019 [HyperLink19]
10 THỜI KHÓA BIỂU GV CHUYÊN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 (TUẦN 23) 25/02/2019 [HyperLink19]
11 THỜI KHÓA BIỂU GV CHUYÊN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 (TUẦN 21) 25/02/2019 [HyperLink19]
12 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 (TUẦN 21) 25/02/2019 [HyperLink19]
13 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 02 năm học 2018-2019 19/02/2019 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn viết sáng kiến (văn bản 409) ngày 18/9/2018 của PGD 13/02/2019 [HyperLink19]
15 Hướng dẫn viết sáng kiến (văn bản 409) ngày 18/9/2018 của PGD 13/02/2019 [HyperLink19]
16 THỜI KHÓA BIỂU GV CHUYÊN HỌC KÌ II NH 2018-2019( TUẦN 19) 14/01/2019 [HyperLink19]
17 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NH 2018-2019( TUẦN 19) 14/01/2019 [HyperLink19]
18 Nghị Quyết Hội Đồng tháng 1 năm học 2018-2019 05/01/2019 [HyperLink19]
19 THỜI KHÓA BIỂU GV CHUYÊN NH 2018-2019 (TỪ TUẦN 1) 25/12/2018 [HyperLink19]
20 THỜI KHÓA BIỂU NH 2018-2019 (TỪ TUẦN 1) 25/12/2018 [HyperLink19]
    
12345678910...