PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học (TT 27) 04/12/2020 [HyperLink19]
2 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 10 năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
3 Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
4 Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
5 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 28/08/2020 [HyperLink19]
6 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 5 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
7 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 4 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
8 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 2 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
9 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 3 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
10 Danh sách tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 30/07/2020 [HyperLink19]
11 Nghị quyết hội đồng tháng 6 năm học 2019-2020 09/06/2020 [HyperLink19]
12 Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 29/05/2020 [HyperLink19]
13 Nghị quyết hội đồng tháng 5 năm học 2019-2020 07/05/2020 [HyperLink19]
14 Nghị quyết hội đồng tháng 4 năm học 2019-2020 07/05/2020 [HyperLink19]
15 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 3 năm học 2019-2020 06/03/2020 [HyperLink19]
16 Dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 -2022 11/02/2020 [HyperLink19]
17 Nghị quyết hội đồng tháng 02 năm học 2019-2020 11/02/2020 [HyperLink19]
18 Tổng hợp đăng ký thi đua và viết sáng kiến năm học 2019-2020 06/02/2020 [HyperLink19]
19 Nghị quyết hội đồng tháng 01 năm học 2019-2020 15/01/2020 [HyperLink19]
20 Nghị quyết hội đồng tháng 12 năm học 2019-2020 19/12/2019 [HyperLink19]
    
12345678910...