PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AVũ Thị Nguyệt
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Thoan
3Tiếng Việt1CVũ Thị Tú
4Tiếng Việt1DPhạm Thị Thảo
5Tiếng Việt1ELê Thị Hảo
6Tiếng Việt2ANguyễn Thị Kim Anh
7Tiếng Việt2BPhạm Thị Oanh
8Tiếng Việt2CPhạm Thị Thanh Vân
9Tiếng Việt2DĐặng Thị Tươi
10Tiếng Việt2EVũ Thị Vân Anh
11Tiếng Việt2GNguyễn Thị Oanh
12Tiếng Việt3ABùi Thị Vân Anh
13Tiếng Việt3BVũ Thị Hòa
14Tiếng Việt3BPhạm Thị Thủy
15Tiếng Việt3CHoàng Thị Mến
16Tiếng Việt3DVũ Thị Hoa
17Tiếng Việt3EHoàng Thị Hào
18Tiếng Việt4AChu Thị Hoà
19Tiếng Việt4BVũ Thị Kiều Hoa
20Tiếng Việt4CTrần Thị Vân Anh
21Tiếng Việt4DNguyễn Thị Ngàn
22Tiếng Việt5ANguyễn Thị Quyên
23Tiếng Việt5BTrịnh Thị Xuyến
24Tiếng Việt5CDương Thị Kim Thêu
25Tiếng Việt5DVũ Thị Liên