PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Khánh Huyền
   Sinh ngày: 26/08/2010  
   Lớp: 3C
   Chỗ ở: Khu Thượng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Đạt giải Ba cấp Huyện trong Giao lưu Trạng nhí Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Thảo Duyên
   Sinh ngày: 20/06/2009  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Khu Thượng - Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Ba hội thi Trạng Nhí Tiếng Anh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Trà My
   Sinh ngày: 30/10/2009  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Khu Trung - Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Ba hội thi Trạng Nhí Tiếng Anh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Minh Trang
   Sinh ngày: 17/02/2009  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Minh Đức - Hưng Yên
   Thành tích:       Đạt giải Ba hội thi Trạng Nhí Tiếng Anh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Quang Trung
   Sinh ngày: 23/01/2009  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Khu Thượng - Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Ba hội thi Trạng Nhí Tiếng Anh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thị Kiều Trinh
   Sinh ngày: 24/05/2009  
   Lớp: 4C
   Chỗ ở: Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Ba hội thi Trạng Nhí Tiếng Anh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thị Phương Chi
   Sinh ngày: 09/10/2009  
   Lớp: 4D
   Chỗ ở: Khu Trung - Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhất hội thi Trạng Nhí Tiếng Anh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Ngọc Huế
   Sinh ngày: 19/05/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thúc Kháng
   Thành tích:      Đạt giải Ba Giao lưu An toàn giao thông cấp Tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Quỳnh Hương
   Sinh ngày: 25/06/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Khu Thượng - Tráng Liệt
   Thành tích:       Đạt giải Khuyến khích Olympic Toán cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Vũ Thảo Linh
   Sinh ngày: 12/08/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Khu Thượng - Tráng Liệt
   Thành tích:      Đạt giải Khuyến khích Olympic Toán cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...