PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
Video hướng dẫn Đăng nhập
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH         
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT  

 
 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1
NĂM HỌC 2019-2020
 
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Họ và tên bố hoặc người đỡ đầu Dân tộc Ghi chú
Họ và tên
1 Nguyễn Thiên Ân 01/01/2013   Nguyễn Văn Đào Kinh  
2 Phạm Thị Luyên 02/01/2013 x Phạm Văn Phái Kinh  
3 Nguyễn Quỳnh Chi 02/01/2013 x Nguyễn Quang Sáng Kinh  
4 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 03/01/2013 x Phạm Hùng Cường Kinh  
5 Phạm Nhật Vượng 07/01/2013   Phạm Văn Long Kinh  
6 Lê Minh Ngọc 12/01/2013 x Lê Quang Hạnh Kinh  
7 Đặng Nhật Minh 13/01/2013   Đặng Quốc Vương Kinh  
8 Phạm Thị Kiều Oanh 13/01/2013 x Phạm Văn Mười Kinh  
9 Nguyễn Thế Khang 13/01/2013   Nguyễn Thế Sáng Kinh  
10 Phạm Hòa Nhã An 14/11/2013 x Phạm Đình Tuấn Kinh  
11 Lưu Hà My 15/01/2013 x Lưu Quang Hưng Kinh  
12 Cao Hoàng Hải Băng 26/01/2013 x Cao Văn Nam Kinh  
13 Phạm Gia Khánh 02/02/2013   Phạm Văn Tươi Kinh  
14 Nguyễn Thiện Nhân 03/02/2013   Nguyễn Văn Định Kinh  
15 Phạm Trường Thành 12/02/2013   Phạm Minh Công Kinh  
16 Phạm Gia Hưng 13/02/2013   Phạm Văn Lư Kinh  
17 Đào Kim Thư 22/02/2013 x Đào Văn Công Kinh  
18 Phạm Bảo Trâm 26/02/2013 x Phạm Ngọc Chiến Kinh  
19 Phạm Hải Đăng 27/02/2013   Phạm Văn Đồng Kinh  
20 Vũ Hữu Hưng 02/03/2013   Vũ Hữu Bắc Kinh  
21 Phan Đức Dương 08/03/2013   Phạm Đức Điệp Kinh  
22 Lê Huyền Thư 12/03/2013 x Lê Tuấn Anh Kinh  
23 Lại Như Quỳnh 15/03/2013 x Lại Văn Phương Kinh  
24 Phạm Đức Anh 07/04/2013   Phạm Đức Tuyên Kinh  
25 Phạm Minh Phát 11/04/2013   Phạm Công Chính Kinh  
26 Nguyễn Minh Đăng 15/04/2013   Nguyễn Văn Quý Kinh  
27 Chu Thị Thúy 06/05/2013 x Chu Văn Chương Kinh  
28 Phạm Thị Hải Yến 16/05/2013 x Phạm Văn Quynh Kinh  
29 Nguyễn Thị Mai Hồng 30/05/2013 x Nguyễn Vũ Quỳnh Kinh  
30 Nguyễn Thị Bảo Trâm 02/06/2013 x Nguyễn Xuân Tuyển Kinh  
31 Phạm Bảo Nam 08/06/2013   Phạm Văn Tuyến Kinh  
32 Đoàn Lê Khánh Duy 14/06/2013   Đoàn Văn Chiến Kinh  
33 Phạm Huy Hải Nam 15/06/2013   Phạm Huy Duy Kinh  
34 Phạm Văn Tiến 20/06/2013   Phạm Văn Tuấn Kinh  
35 Đào Phương Anh 20/06/2013 x Đào Văn Dự Kinh  
36 Quách Minh Tiến 25/06/2013   Quách Vững Trãi Kinh  
37 Dương Trâm Anh 26/06/2013 x Dương Quốc Hân Kinh  
38 Phạm Tùng Lâm 29/06/2013   Phạm Văn Nghiêm Kinh  
39 Phạm Việt Anh 01/07/2013   Phạm Xuân Việt Kinh  
40 Phạm Việt Lâm 05/07/2013   Phạm Quang Sỹ Kinh  
41 Lại Phúc Hưng 28/07/2013   Lại Văn Đông Kinh  
42 Trần Hương Giang 31/07/2013 x Trần Thành Dương Kinh  
43 Chu Thị Kim Anh 01/08/2013 x Chu Văn Nghiêm Kinh  
44 Phạm Nhật Minh 01/08/2013   Phạm Anh Tuấn Kinh  
45 Dương Thị Khánh Đan 05/08/2013 x Dương Đình Lập Kinh  
46 Chu Thị Lanh 05/08/2013 x Chu Văn Chính Kinh  
47 Nguyễn Tùng Lân 06/08/2013   Nguyễn Văn Nguyên Kinh  
48 Nguyễn Hải Nam 06/08/2013   Nguyễn Trung Kiên Kinh  
49 Quách Thị Vân Khánh 09/08/2013 x Quách Văn Luân Kinh  
50 Phạm Gia Bảo 11/08/2013   Phạm Gia Bính Kinh  
51 Đỗ Linh Anh 14/08/2013 x Đỗ Hữu Duy Kinh  
52 Đỗ Tuệ Anh 14/08/2013   Đỗ Hữu Duy Kinh  
53 Phạm Thị Hải Yến 15/08/2013   Phạm Văn Tùng Kinh  
54 Nguyễn Xuân Phúc 17/08/2013   Nguyễn Thanh Tuấn Kinh  
55 Phạm Cát Lợi 21/08/2013   Phạm Quang Thắng Kinh  
56 Quách Ngọc Hà 28/08/2013 x Quách Xuân Hùng Kinh  
57 Phạm Thị Kim Anh 29/08/2013 x Phạm Thế Nhẫn Kinh  
58 Nguyễn Ngọc Khánh An 29/08/2013   Nguyễn Ngọc Quỳnh Kinh  
59 Lê Quang Duy 30/08/2013   Lê Quang Đại Kinh  
60 Phạm Xuân Long 06/09/2013   Phạm Xuân Biên Kinh  
61 Phạm Bảo Lâm 11/09/2013   Phạm Mạnh Đông Kinh  
62 Phạm Văn Tuấn 12/09/2013   Phạm Văn Tuyến Kinh  
63 Lê Anh Thư 13/09/2013 x Lê Thanh Đức Kinh  
64 Vũ Quang Sang 15/09/2013   Vũ Đức Thực Kinh  
65 Phạm Minh Khang 17/09/2013   Phạm Mai Xuân Tùng Kinh  
66 Phạm Khánh Chi 17/09/2013 x Phạm Tuấn Nam Kinh  
67 Chu Ngọc Trà 19/09/2013 x Chu Văn Cao Kinh  
68 Nguyễn Duy Anh 19/09/2013   Nguyễn Văn Tùng Kinh  
69 Phạm Thái Anh Quân 20/09/2013   Phạm Văn Mạnh Kinh  
70 Vũ Phương Bảo Khang 25/09/2013   Vũ Văn Quảng Kinh  
71 Nguyễn Phương Chi 05/10/2013 x Nguyễn Anh Bình Kinh  
72 Phạm Bảo Trân 09/10/2013 x Phạm Sơn Hải Kinh  
73 Đào Xuân Cảnh 16/10/2013   Đào Văn Quỳnh Kinh  
74 Nguyễn Minh Phúc 20/10/2013   Nguyễn Văn Khang Kinh  
75 Phạm Lê Quỳnh Chi 25/10/2013 x Phạm Văn Thiết Kinh  
76 Phạm Quỳnh Trâm 27/10/2013 x Phạm Văn Chiến Kinh  
77 Nguyễn An Phú 01/11/2013   Nguyễn Văn Ngọc Kinh  
78 Phạm Quốc Bảo 02/11/2013   Phạm Quốc Nhạn Kinh  
79 Đỗ Khánh An 06/11/2013 x Đỗ Minh Thư Kinh  
80 Phạm Bảo Ngọc 10/11/2013 x Phạm Quang Bình Kinh  
81 Nguyễn Trâm Anh 26/06/2013 x Nguyễn Văn Viễn Kinh  
82 Phạm Hoàng Mai Dương 28/11/2013 x Phạm Khánh Toàn Kinh  
83 Phạm Gia Hân 29/11/2013   Phạm Xuân Hiệp Kinh  
84 Nguyễn Duy Phúc 08/12/2013   Nguyễn Duy Cường Kinh  
85 Vũ Thị Quỳnh Anh 10/12/2013 x Vũ Đức Duy Kinh  
86 Đào Phương Hà Anh 14/12/2013 x Đào Hoàng Việt Kinh  
87 Trần Bình Minh 20/12/2013   Trần Văn Xiêm Kinh  
88 Hoàng Công Minh 25/12/2013   Hoàng Công Nguyên Kinh  
89 Trần Anh Khoa 27/12/2013   Trần Xuân Trường Kinh  
90 Phạm Anh Duy 30/12/2013   Phạm Văn Sản Kinh CĐH
91 Phạm Ngọc Hà 16/04/2013 x Phạm Văn Tiệp Kinh  
92 Lê Phạm Anh Đức 27/10/2013   Lê Văn Thức Kinh  
93 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn 23/02/2013   Nguyễn Đức Minh Kinh  
94 Phạm Minh Hiếu 26/05/2012   Phạm Văn Sơn Kinh KT
95 Phạm Nam Phong 27/11/2013   Phạm Trunh Kiên Kinh  
96 Nguyễn Huyền Thương 05/03/2013 x Nguyễn Văn Tới Kinh  
97 Vũ Việt Nhật 05/11/2013   Vũ Hoài Văn Kinh  
98 Đoàn Văn Khôi 29/03/2013   Đoàn Văn Thiệu Kinh  
99 Phạm Gia Huy 04/09/2013   Phạm Văn Phương Kinh  
100 Phạm Gia Bảo 19/11/2013   Phạm Văn Khôi Kinh  
101 Nguyễn Đức Trọng 16/05/2013   Nguyễn Văn Toan Kinh  
102 Trịnh Ánh Ngọc 22/02/2013   Trịnh Văn Oánh  Kinh  
103 Đào Đình Gia Minh 06/12/2013   Đào Đình Khang  Kinh  
104 Bùi Thị Diệu Anh 01/02/2013 x Bùi Văn Chắc Kinh  
105 Nguyễn Ngọc Trung Kiên 05/12/2013   Nguyễn Ngọc Cường Kinh  
106 Nguyễn Diệu Ngọc 26/12/2013 x Nguyễn Đình Hanh  Kinh  
107 Vũ Bảo Nam 20/03/2013   Vũ Quang Thế Kinh  
108 Nguyễn Chấn Hưng 14/07/2013   Nguyễn Văn Lâm Kinh  
109 Phạm Ngọc Lê Hiếu 14/01/2013   Phạm Ngọc Vinh Kinh  
110 Lê Thị Tố Quyên 26/02/2013 x Lê Minh Hiếu Kinh  
111 Lê Quang Minh 15/12/2013   Lê Quang Đạt Kinh  
112 Lê Xuân Bình 10/06/2013   Lê Xuân Huy Kinh  
113 Lê Đan Hà 15/09/2013 x Lê Xuân Hảo Kinh  
114 Hoàng Thị Như Anh 18/03/2013 x Hoàng Văn Sinh Kinh  
115 Đào Tuấn Đạt 23/06/2013   Đào Văn Anh Kinh  
116 Vũ Mai Phương 29/07/2013 x Vũ Đình Tuyên Kinh  
117 Phạm Huyền My 03/12/2013 x Phạm Văn Khiêm Kinh  
118 Đoàn Bảo An 10/09/2013 x Đào Văn Cương Kinh  
119 Vũ Đức Thanh 29/11/2013   Vũ Văn Hoằng Kinh  
120 Lê Cảnh Phong 29/10/2013   Lê Hữu Tráng Kinh  
121 Đặng Hà Anh 22/12/2013 x Đặng Thừa Linh Kinh  
122 Nguyễn Vũ Quốc Khánh 02/09/2013   Nguyễn Văn Nguyện Kinh  
123 Nguyễn Tấn Hùng 09/10/2013   Nguyễn Văn Đỉnh Kinh  
124 Hoàng Minh Trường 07/04/2013   Nguyễn Văn Huy Kinh  
125 Trần Thảo Nguyên 18/01/2013 x Trần Văn Long Kinh  
126 Vũ Khánh Huyền 02/09/2013 x Vũ Văn Thủy Kinh  
127 Nguyễn Thu Hường 05/01/2013 x Nguyễn Văn Huy Kinh  
128 Lưu Hoàng Anh 15/10/2013   Lưu Thị Tân Kinh  
129 Lê Thành Công 05/09/2013   Lê Văn Duy Kinh  
130 Nguyễn Thị Ngân Thương 11/02/2013 x Nguyễn Văn Hạnh Kinh  
131 Phạm Gia Bảo 09/12/2013   Nguyễn Thế Tuân Kinh  
132 Nguyễn Thị Gia Hân 02/11/2013 x Nguyễn Văn Dũng Kinh  
133 Phạm Đức Phong 24/08/2013   Phạm Đức Quỳnh Kinh  
134 Lê Thị Mỹ Dung 09/07/2013 x Lê Văn Lương Kinh  
135 Vũ Văn Minh 30/07/2013   Vũ Văn Mẫn Kinh  
136 Nguyễn Hoàng Đức 24/10/2013   Nguyễn Quang Hữu Kinh  
137 Phạm Gia Huy 13/11/2013   Phạm Văn Trường Kinh  
138 Dương Ngọc Hân 20/12/2013 x Dương Quang Minh Kinh  
139 Vũ Hà Vy 03/01/2013 x Vũ Hữu Sáng Kinh  
140 Vi Hoàng Xuân Nhi 23/10/2013 x Vi Quốc Việt Kinh  
141 Vũ Đoàn Thanh Minh 29/03/2013   Vũ Văn Thế Kinh  
142 Hoàng Thùy Dương 09/11/2013   Hoàng Quang Chức Kinh  
143 Nguyễn Khắc Phú 22/02/2013   Nguyễn Khắc Kiên Kinh  
144 Chu Bảo Quyên 05/09/2013   Chu Quang Thái Kinh  
145 Dương Khôi Nguyên 18/12/2013   Dương Hoàng Long Kinh  
146 Nguyễn Thành An 02/04/2013   Nguyễn Văn Hiếu Kinh  
147 Đỗ Phương Quyên 19/02/2013 x Đỗ Xuân Tuyên Kinh  
148 Nguyễn Trung Kiên 20/09/2013   Nguyễn Thành Trung Kinh  
149 Trần Thị Ngọc Ánh 06/05/2013 x Trần Văn Thạch Kinh  
150 Trần Thị Thùy Trang 11/12/2013 x Trần Văn Huy Kinh  
151 Đặng Phương Mai 10/08/2013   Đặng Anh Vinh Kinh  
152 Vũ Văn Nhật Minh 12/02/2013   Vũ Văn Dương Kinh  
153 Phạm Hoàng Bảo Trân 10/01/2013 x Phạm Văn Bính Kinh  
154 Đoàn Vũ Hoàng Quân 02/06/2013   Đoàn Văn Minh Kinh  
155 Vũ Nhất Chi Mai 06/05/2013 x Vũ Hữu Tân Kinh  
156 Phan Gia Hân 17/08/2013 x Phạm Văn Tuyền Kinh  
157 Nguyễn Hoàng Vũ 07/02/2013   Nguyễn Ngọc Thắng Kinh  
158 Nguyễn Đoan Trang 15/10/2013 x Nguyễn Văn Duy Kinh  
159 Vũ Đăng Thắng 08/02/2013   Vũ Đăng Tập Kinh  
160 Trần Chữ Gia Hay 24/05/2013   Trần Hải Hưng Kinh  
161 Bùi Ngọc Ánh 16/07/2013 x Bùi Xuân Dưỡng Kinh  
162 Đặng Ánh Dương 28/10/2013 x Đặng Văn Nhuyên Kinh  
163 Nguyễn Hồng Phúc 25/03/2013   Nguyễn Văn Thiệp Kinh  
164 Trương Tấn Tài 10/08/2013   Trương Công Tấn Kinh  
165 Nguyễn Thế Anh 05/10/2013   Nguyễn Văn Kiều Kinh  
166 Phạm Quang Huy 29/12/2013   Phạm Văn Nghĩa Kinh  
167 Nguyễn Thị Thu Quyên 28/09/2013 x Nguyễn Văn Tiến Kinh  
168 Phạm Quỳnh Anh 13/08/2013 x Phạm Văn Tuấn Kinh  
169 Đỗ Hiếu Phong 19/08/2013   Đỗ Văn Hiếu Kinh  
170 Nguyễn Nam Phong 17/06/2013   Nguyễn Mạnh Toàn Kinh  
171 Vũ Anh Pháp 24/10/2013   Vũ Văn Cường Kinh  
             
             
* Tổng hợp :          
 - Tổng số trẻ xét tuyển vào học lớp 1 năm học 2019 – 2020: 171 em       
 - Số nữ : 70 em                Số lớp 1: 5 lớp    
 Trong đó:      
 -  Sinh năm 2013 là : 170 em                     -   Nữ : 70 em    
 -  Sinh năm 2012 là : 1 em                         -   Nữ : 0 em    
     
 - Dân tộc thiểu số : 0.                                 -   Nữ : 0    
 - Học sinh ngoài địa phương: 48 em ( Xã: 8 em; Huyện: 2 em; Tỉnh: 38 em)    
 - Học sinh khuyết tật hoà nhập: 1    
 - Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 170/170, tỉ lệ:  100   %    
    Tráng Liệt, ngày 24 tháng 7 năm 2019    
  HIỆU TRƯỞNG
             
             
   
             
  Vũ Đình Thuấn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Như vậy năm học mới của thầy và trò trường Tiểu học Kẻ Sặt đã chính thức bắt đầu. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi này, với những sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo, chắc hẳn mỗi ... Cập nhật lúc : 21 giờ 53 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
Kết quả tuyển sinh năm học 20120-2021 trường tiểu học Tráng Liệt. Kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trường tiểu học Tráng Liệt ... Cập nhật lúc : 10 giờ 49 phút - Ngày 30 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Tôn sư trọng đạo, ăn quả nhớ kẻ trồng cây đạo lý tốt đẹp trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trân trọng quá khứ và ghi nhận công lao của lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo ... Cập nhật lúc : 22 giờ 10 phút - Ngày 19 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Năm học 2019-2020 có lẽ là một trong những năm học đáng nhớ nhất đối với cuộc đời học sinh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học này đã kéo dài hơn bình thường khi đến tận tháng 7, các ... Cập nhật lúc : 22 giờ 34 phút - Ngày 19 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Điều đó giúp các em tự tin, chủ động xử lý linh hoạt các tình huống trong cuộc sống. Một trong những kĩ năng ... Cập nhật lúc : 14 giờ 39 phút - Ngày 8 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Để chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và ngày Môi trường thế giới (8/6); nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã cho xuất bản cuốn sách có tựa đề: Những bài đồng dao hay nhất Việt Nam ... Cập nhật lúc : 11 giờ 9 phút - Ngày 5 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Cảm ơn các bậc phụ huynh đã chung tay cùng nhà trường đẩy lùi dịch bệnh Covid 19. Chúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe, làm ăn phát tài, phát lộc. Chúc các thầy cô và các em học sinh tuần mới vu ... Cập nhật lúc : 21 giờ 19 phút - Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Đại dịch Corana khiến hầu hết các trường học tạm dừng hoạt động. Việc dạy và học được chuyển đổi lên trực tuyến. Hiện các thầy cô có khá nhiều công cụ để dạy học online. Tiêu biểu trong s ... Cập nhật lúc : 21 giờ 12 phút - Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hi ... Cập nhật lúc : 10 giờ 4 phút - Ngày 19 tháng 5 năm 2020
Xem chi tiết
Hòa chung trong không khí tưng bừng, rộn rã của cả nước chào mừng kỉ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong buổi giới thiệu sách hôm nay, Thư viện nhà trường xin trân trọng giớ ... Cập nhật lúc : 10 giờ 13 phút - Ngày 5 tháng 5 năm 2020
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 5 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 4 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 3 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 2 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Tiếng Anh cuối kì I lớp 5 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Tiếng Anh cuối kì I lớp 4 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Tiếng Anh cuối kì I lớp 3 - Năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Toán lớp 5 giữa học kì 1 năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn TV lớp 5 giữa học kì 1 năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn TV lớp 4 giữa học kì 1 năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra môn Toán lớp 4 giữa học kì 1 năm học 2016-2017
Đề Kiểm tra TV Lớp 3 giữa học kì 1 năm học 2016-2017
Đề ôn tập kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5
Đề ôn tập kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5
Đề ôn tập kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5
12345678910
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 10 năm học 2020-2021
Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021
Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021
Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 1 năm học 2020-2021
Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 5 năm học 2020-2021
Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 4 năm học 2020-2021
Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 2 năm học 2020-2021
Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 3 năm học 2020-2021
Danh sách tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021
Nghị quyết hội đồng tháng 6 năm học 2019-2020
Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021
Nghị quyết hội đồng tháng 5 năm học 2019-2020
Nghị quyết hội đồng tháng 4 năm học 2019-2020
Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 3 năm học 2019-2020
Dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 -2022
12345678910...