PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 04/11/2019

- Chào cờ đầu tuần, triển khai công tác tuần 11;
- Đ/c Công tham dự tập huấn giáo viên Thể chất

Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 05/11/2019

- Đ/c Công tham dự tập huấn giáo viên Thể chất
- Đón đoàn kiểm tra cơ quan văn hóa ( 15h)
- Họp lãnh đạo mở rộng ( 8h55’)

Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 06/11/2019

- Đ/c Công tham dự tập huấn giáo viên Thể chất
- Kiểm tra xếp loại CMNV đồng chí Quyên
- Họp hội đồng ( 16h30’)

Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 07/11/2019

- Đ/c Công tham dự tập huấn giáo viên Thể chất
- Kiểm tra xếp loại CMNV đồng chí Nguyệt
- Họp chuyên môn

Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 08/11/2019

- Nộp báo cáo về đoàn thanh tra chuyên ngành
- Tập hợp hồ sơ về tổ chuyên môn, các bộ phận chuẩn bị các nội dung đón đoàn thanh tra

Tuần : 11 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 09/11/2019

- Tập luyện đội bóng đá mini
- Thi giáo viên giỏi cấp trường