PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:41:38 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:37:54 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai09:29:53 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Phạm Thị Bến09:26:23 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
5Phạm Thị Bến09:26:17 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
6Khách vãng lai09:26:14 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai09:18:37 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
8Chu Thị Hoài09:17:58 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
9Chu Thị Hoài09:17:52 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
10Khách vãng lai09:17:42 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai09:00:34 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
12Khách vãng lai09:00:21 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=531
13Khách vãng lai08:50:53 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai08:41:52 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai08:32:16 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai08:20:55 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai08:14:54 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17496
18Khách vãng lai08:13:45 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
19Khách vãng lai08:12:36 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=529
20Khách vãng lai08:07:03 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=530
21Khách vãng lai08:03:10 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai07:45:30 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai07:37:22 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-02756
24Khách vãng lai07:28:38 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
25Khách vãng lai07:27:35 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai06:40:30 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=534
27Khách vãng lai06:40:25 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai06:18:53 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=534
29Khách vãng lai06:18:21 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai06:18:08 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
31Khách vãng lai06:16:42 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10344
32Khách vãng lai06:14:06 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai06:07:22 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
34Khách vãng lai06:02:22 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
35Khách vãng lai05:57:04 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
36Khách vãng lai05:33:36 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
37Khách vãng lai05:20:23 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai05:11:54 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
39Khách vãng lai05:10:28 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai05:09:48 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
41Khách vãng lai04:42:59 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
42Khách vãng lai04:16:56 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-02752
43Khách vãng lai03:56:47 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai03:52:31 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
45Khách vãng lai03:40:02 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
46Khách vãng lai03:36:05 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-02758
47Khách vãng lai03:13:37 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai03:09:08 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai02:28:21 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
50Khách vãng lai02:21:48 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai02:10:28 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai02:02:39 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11121
53Khách vãng lai01:56:35 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13173
54Khách vãng lai01:51:59 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
55Khách vãng lai01:41:22 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17495
56Khách vãng lai01:26:57 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17369
57Khách vãng lai01:22:22 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
58Khách vãng lai01:11:19 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
59Khách vãng lai01:11:08 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
60Khách vãng lai00:48:27 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
61Khách vãng lai00:43:16 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/video.aspx
62Khách vãng lai00:09:48 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
63Khách vãng lai00:08:52 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
64Khách vãng lai00:00:58 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21 9 2018