PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai13:35:01
2Khách vãng lai13:14:03
3Khách vãng lai12:57:14
4Khách vãng lai11:58:32
5Khách vãng lai11:58:30
6Khách vãng lai11:58:27
7Khách vãng lai08:45:52
8Khách vãng lai08:45:34
9Khách vãng lai07:36:27
10Khách vãng lai07:24:44
11Khách vãng lai07:22:36
12Khách vãng lai04:31:22
13Khách vãng lai02:59:49
14 5 2021