PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:42:55 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:36:51 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai07:07:28 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
4Khách vãng lai07:07:23 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai06:45:27 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
6Khách vãng lai06:42:42 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/default.aspx
7Khách vãng lai06:40:05 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Khách vãng lai06:39:23 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai06:39:17 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai05:17:04 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=523
11Khách vãng lai05:14:23 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TV%201-00225
12Khách vãng lai04:48:27 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
13Khách vãng lai04:24:44 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai04:11:41 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai03:39:50 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-02718
16Khách vãng lai03:33:55 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
17Khách vãng lai02:43:06 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
18Khách vãng lai02:15:18 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_admin.aspx
19Khách vãng lai02:01:16 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
20Khách vãng lai01:26:42 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TV%201-00230
21Khách vãng lai01:24:51 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
22Khách vãng lai01:02:07 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TV%201-00229
23Khách vãng lai00:38:56 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
24Khách vãng lai00:37:41 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
25Khách vãng lai00:36:10 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
19 1 2019