PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo số liệu học sinh dự kiến năm học 2019-2020 06/3/2019 [HyperLink19]
2 DS học sinh dự thi "Trạng nhí Tiếng Anh" năm học 2018-2019 04/3/2019 [HyperLink19]
3 DS học sinh dự thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp QG năm học 2018-2019 04/3/2019 [HyperLink19]
4 Danh sách tập huấn KĐ CLGD và trường chuẩn quốc gia theo TT17/2018/TT-BGD-ĐT 04/3/2019 [HyperLink19]
5 Báo cáo nhu cầu đào tạo ngoại ngữ năm 2019 25/02/2019 [HyperLink19]
6 Báo cáo tổng hợp nhu cầu cơ sở vật chất giai đoạn 2017-2020 19/02/2019 [HyperLink19]
7 Báo cáo nhu cầu thi tuyển giáo viên năm 2019 13/02/2019 [HyperLink19]
8 Danh sách đăng ký tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe 31/01/2019 [HyperLink19]
9 Báo cáo số lần kiểm tra công nhận lại trường chuẩn sau 5 năm. 15/01/2019 [HyperLink19]
10 Danh sách học sinh đăng ký dự trạng nguyên nhỏ tuổi khối 4 năm học 2018-2019 15/01/2019 [HyperLink19]
11 Danh sách học sinh đăng ký dự thi IOE cấp huyện năm học 2018-2019 19/12/2018 [HyperLink19]
12 Kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2018 19/12/2018 [HyperLink19]
13 Dự toán hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định 86 năm học 2018-2019 13/12/2018 [HyperLink19]
14 Kết quả sắp xếp, phân công chuyên môn và lao động đối với CBQL, GV, NV năm học 2018-2019 08/12/2018 [HyperLink19]
15 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước năm 2018, xây dựng đào tạo năm 2019 14/12/2018 [HyperLink19]
16 Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2018 14/12/2018 [HyperLink19]
17 Tổng hợp kết quả thẩm định rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục NH 2018-2019 03/12/2018 [HyperLink19]
18 Danh sách giáo viên tham dự thi GV dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Bình Giang NH 2018-2019 28/11/2018 [HyperLink19]
19 Bảng cung cấp dữ liệu giáo viên trường TH Tráng Liệt 16/11/2018 [HyperLink19]
20 Danh sách giáo viên dạy chương trình tiếng anh 4 tiết/tuần 17/11/2018 [HyperLink19]
123456