PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo xây dựng số người làm việc năm 2021 25/05/2020 [HyperLink19]
2 Báo cáo xây dựng số người làm việc năm 2021 21/05/2020 [HyperLink19]
3 Báo cáo đội ngũ năm học 2019-2020 21/05/2020 [HyperLink19]
4 Báo cáo đội ngũ năm học 2018-2019 21/05/2020 [HyperLink19]
5 Báo cáo đội ngũ năm học 2017-2018 21/05/2020 [HyperLink19]
6 v/v đăng ký SGK năm học 2020-2021 15/05/2020 [HyperLink19]
7 V/v đăng ký vở viết năm học 2020-2021 06/05/2020 [HyperLink19]
8 Báo cáo số liệu quyền trẻ em 06/05/2020 [HyperLink19]
9 Báo cáo về việc tổng kết 5 năm triển khai thực hiện quyết định 1501 của Thủ tướng Chính Phủ 29/04/2020 [HyperLink19]
10 Báo cáo lựa chọn SGK lớp 1 29/04/2020 [HyperLink19]
11 Báo cáo kết quả học trực tuyến ngày 28/4/2020 28/04/2020 [HyperLink19]
12 Báo cáo kết quả học trực tuyến ngày 27/4/2020 27/04/2020 [HyperLink19]
13 Báo cáo kết quả tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 24/04/2020 [HyperLink19]
14 Báo cáo tổng hợp học sinh học trực tuyến từ ngày 24/4 24/04/2020 [HyperLink19]
15 Báo cáo tổng hợp học sinh học trực tuyến từ ngày 23/4 23/04/2020 [HyperLink19]
16 Báo cáo tổng hợp học sinh học trực tuyến từ ngày 22/4 21/04/2020 [HyperLink19]
17 Báo cáo tổng hợp học sinh học trực tuyến từ ngày 21/4 21/04/2020 [HyperLink19]
18 Báo cáo tổng hợp học sinh học trực tuyến từ ngày 20/4 20/04/2020 [HyperLink19]
19 Báo cáo tổng hợp học sinh học trực tuyến ngày 14/4 14/04/2020 [HyperLink19]
20 Báo cáo số lương người lại việc tại đơn vị 19/02/2020 [HyperLink19]
12345678