PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra môn Tiếng Việt 4 cuối học kì 1 Phạm Thị Chinh [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra môn Toán 4 cuối học kì 1 Phạm Thị Chinh [HyperLink19]
3 Bài soạn giáo án LTVC - tổng kết vốn từ Phạm Thị Chinh [HyperLink19]
4 Đề cương kiểm tra cuối học kì 1 lớp 2 Phạm Thị Chinh [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra Toán lớp 5 học kì 1 Phạm Thị Chinh [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra học kì 1 sử địa lớp 5 Phạm Thị Chinh [HyperLink19]
7 Chuyên đề tỉ số % Toán lớp 5 Phạm Thị Chinh [HyperLink19]
8 Bài tập trắc nghiệm cuối khóa modul 5 Phạm Thị Chinh [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra học kì 1 Sử- Địa lớp 5 năm học 2021-2022 Phạm Thị Chinh [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra cuối năm lớp 1 Phạm Thị Bến [HyperLink19]
11 Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 5 - Năm học 2016-2017 Vũ Đình Thuấn 1 [HyperLink19]
12 Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 4 - Năm học 2016-2017 Vũ Đình Thuấn 1 [HyperLink19]
13 Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 3 - Năm học 2016-2017 Vũ Đình Thuấn 1 [HyperLink19]
14 Đề Kiểm tra môn Toán và TV cuối kì I khối lớp 2 - Năm học 2016-2017 Vũ Đình Thuấn 1 [HyperLink19]
15 Đề Kiểm tra môn Tiếng Anh cuối kì I lớp 5 - Năm học 2016-2017 Vũ Đình Thuấn 1 [HyperLink19]
16 Đề Kiểm tra môn Tiếng Anh cuối kì I lớp 4 - Năm học 2016-2017 Vũ Đình Thuấn 1 [HyperLink19]
17 Đề Kiểm tra môn Tiếng Anh cuối kì I lớp 3 - Năm học 2016-2017 Vũ Đình Thuấn 1 [HyperLink19]
18 Đề Kiểm tra môn Toán lớp 5 giữa học kì 1 năm học 2016-2017 Vũ Đình Thuấn 1 [HyperLink19]
19 Đề Kiểm tra môn TV lớp 5 giữa học kì 1 năm học 2016-2017 Vũ Đình Thuấn 1 [HyperLink19]
20 Đề Kiểm tra môn TV lớp 4 giữa học kì 1 năm học 2016-2017 Vũ Đình Thuấn 1 [HyperLink19]
12345678