PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
344 Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018-2019 09/11/2018 [HyperLink19]
343 Công văn v/v cập nhật dữ liệu trên hệ thống CSDL quản lý tài sản nhà nước 09/11/2018 [HyperLink19]
342 Công văn v/v tăng cường tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác GDTTC trong trường phổ thông 09/11/2018 [HyperLink19]
341 Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2018-2019 09/11/2018 [HyperLink19]
340 V/v dự hội nghị hướng dẫn triển khai sân chơi "ý tưởng trẻ thơ" cấp Tiểu học năm học 2018-2019 09/11/2018 [HyperLink19]
339 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm hocj-2019 09/11/2018 [HyperLink19]
338 Công văn v/v tập huấn cập cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016-2019 09/11/2018 [HyperLink19]
337 Công văn v/v tập huấn cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành GD 09/11/2018 [HyperLink19]
336 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong CSGD 09/11/2018 [HyperLink19]
335 V/v sinh hoạt tổ chuyên môn giáo viên Tiếng anh năm học 2018-2019 09/11/2018 [HyperLink19]
334 V/v tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm và thu - chi đầu năm học 2018-2019 09/11/2018 [HyperLink19]
333 Công văn v/v tổ chức sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh Tiểu học 09/11/2018 [HyperLink19]
332 GM về việc tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo QT thuế đối với các đơn vị trường học. 09/11/2018 [HyperLink19]
331 Công văn triệu tập về việc tập hợp kết quả đăng ký thi đua năm học 2018-2019 09/11/2018 [HyperLink19]
330 Hướng dẫn viết SKKN năm hocj-2019 09/11/2018 [HyperLink19]
329 Kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu ngành giáo dục năm học 2018-2019 07/11/2018 [HyperLink19]
329 Công văn Tập huấn an ninh quốc phòng 07/11/2018 [HyperLink19]
328 Công văn về việc lập dự toán ngân sách năm 2019 07/11/2018 [HyperLink19]
327 thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm tổng phụ trách đội..... 07/11/2018 [HyperLink19]
326 Lựa chọn giáo viên làm tổng phụ trách đội 07/11/2018 [HyperLink19]
12345678910...