PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Danh sách lớp, phòng học, giáo viên chủ nhiệm lớp của học sinh lớp 1 - năm học 2021-2022 ( Các bậc cha mẹ học sinh hãy nghiên cứu và nắm được lớp học, giáo viên chủ nhiệm, phòng lớp học của con em mình. Khi có văn bản nhà trường thông báo học sinh đến tựu trường, các bậc cha mẹ học sinh đưa con em vào đúng phòng và lớp học đồng thời đảm bảo tốt phòng dịch Covid - 19. 20/08/2021 [HyperLink19]
2 Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học (TT 27) 04/12/2020 [HyperLink19]
3 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 10 năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
4 Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
5 Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
6 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 28/08/2020 [HyperLink19]
7 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 5 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
8 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 4 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
9 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 2 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
10 Danh sách xếp lớp, phòng học, điểm trường, học sinh lớp 3 năm học 2020-2021 27/08/2020 [HyperLink19]
11 Danh sách tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 30/07/2020 [HyperLink19]
12 Nghị quyết hội đồng tháng 6 năm học 2019-2020 09/06/2020 [HyperLink19]
13 Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 29/05/2020 [HyperLink19]
14 Nghị quyết hội đồng tháng 5 năm học 2019-2020 07/05/2020 [HyperLink19]
15 Nghị quyết hội đồng tháng 4 năm học 2019-2020 07/05/2020 [HyperLink19]
16 Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 3 năm học 2019-2020 06/03/2020 [HyperLink19]
17 Dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 -2022 11/02/2020 [HyperLink19]
18 Nghị quyết hội đồng tháng 02 năm học 2019-2020 11/02/2020 [HyperLink19]
19 Tổng hợp đăng ký thi đua và viết sáng kiến năm học 2019-2020 06/02/2020 [HyperLink19]
20 Nghị quyết hội đồng tháng 01 năm học 2019-2020 15/01/2020 [HyperLink19]
    
12345678910...