PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Thông tin khoa học giáo dục 34 168000
2 Sách giáo dục thư viện và trường học 41 208500
3 Sách dùng chung 54 562000
4 Sách pháp luật 68 6621500
5 Giáo Dục tiểu học 74 648000
6 Sách Hồ Chí Minh 76 1952400
7 KĨ NĂNG SỐNG 95 2217000
8 Sách đạo đức 105 1880000
9 Khoa Học giáo dục 133 2648000
10 Dạy và học ngày nay 142 2367500
11 Tạp chí thiết bị giáo dục 149 2272100
12 Văn học và tuổi trẻ 304 3415500
13 Tạp chí giáo dục 308 4460700
14 Thế giới trong ta 332 5500000
15 Toán tuổi thơ 434 3821500
16 sách giáo khoa chung 884 9229500
17 Sách tham khảo 924 15989425
18 Sách nghiệp vụ 939 12019400
19 Sách thiếu nhi 2581 26422900
 
TỔNG
7677
102403925