PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách Khoa học 5 3 0
2 Sách Lịch sử và Địa lí 5 5 0
3 Sách Tiếng Việt lớp 5 7 0
4 Sách toán Lớp 5 8 0
5 Mĩ thuật 4 10 200000
6 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 10 0
7 Dạy và học trong nhà trường 15 0
8 Toán học tuổi trẻ 17 155500
9 Sách Lịch sử và Địa lí 4 17 0
10 Sách Khoa học 4 17 0
11 Côn Sơn 23 145000
12 Sách Tiếng Việt lớp 4 29 86700
13 Sách toán Lớp 4 30 0
14 Sách Tự nhiên xã hội lớp 2 30 0
15 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 33 0
16 Thông tin khoa học giáo dục 34 168000
17 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
18 Sách giáo dục thư viện và trường học 41 208500
19 Tài hoa trẻ 43 198900
20 Sách Tự nhiên xã hội lớp 3 50 236600
21 Văn nghệ Hải Dương 58 690000
22 Giáo Dục tiểu học 59 513000
23 Sách pháp luật 68 6621500
24 Sách Hồ Chí Minh 76 1952400
25 Sách toán Lớp 3 86 624200
26 Sách Tiếng Việt lớp 2 90 0
27 Sách toán loáp 2 92 0
28 Sách đạo đức 105 1880000
29 Sách Tiếng Việt lớp 3 116 941600
30 Khoa Học giáo dục 129 2408000
31 Dạy và học ngày nay 139 2292500
32 Tạp chí thiết bị giáo dục 146 2185100
33 Thế giới mới 186 2478400
34 Sách Tiếng Việt lớp 1 230 415000
35 Văn học và tuổi trẻ 289 3265500
36 Tạp chí giáo dục 302 4310700
37 Thế giới trong ta 314 5176000
38 Toán tuổi thơ 419 3671500
39 Sách tham khảo 924 15989425
40 Sách nghiệp vụ 939 12019400
41 Sách giáo khoa 1339 4442800
42 Sách thiếu nhi 2580 26414400
 
TỔNG
9144
100050625