PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Thông tin khoa học giáo dục 34 168000
2 Sách giáo dục thư viện và trường học 41 208500
3 Sách đạo đức 55 1489500
4 Giáo Dục tiểu học 74 648000
5 Sách dùng chung 76 772000
6 KĨ NĂNG SỐNG 95 2217000
7 Sách Hồ Chí Minh 122 3747200
8 Sách pháp luật 141 11070000
9 Khoa Học giáo dục 160 4028000
10 Dạy và học ngày nay 163 2955500
11 Tạp chí thiết bị giáo dục 170 2953100
12 Văn học và tuổi trẻ 314 3515500
13 Tạp chí giáo dục 354 5725700
14 Thế giới trong ta 429 7428000
15 Toán tuổi thơ 501 4671500
16 sách giáo khoa chung 601 6660500
17 Sách nghiệp vụ 1033 17347400
18 Sách tham khảo 1360 28275225
19 Sách thiếu nhi 2447 24267900
 
TỔNG
8170
128148525