PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách Khoa học 5 3 0
2 Sách Lịch sử và Địa lí 5 5 0
3 Sách Tiếng Việt lớp 5 7 0
4 Sách toán Lớp 5 8 0
5 Mĩ thuật 4 10 200000
6 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 10 0
7 Dạy và học trong nhà trường 15 0
8 Toán học tuổi trẻ 17 155500
9 Sách Lịch sử và Địa lí 4 17 0
10 Sách Khoa học 4 17 0
11 Côn Sơn 23 145000
12 KĨ NĂNG SỐNG 27 621000
13 Sách Tiếng Việt lớp 4 29 86700
14 Sách toán Lớp 4 30 0
15 Sách Tự nhiên xã hội lớp 2 30 0
16 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 33 0
17 Thông tin khoa học giáo dục 34 168000
18 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
19 Sách giáo dục thư viện và trường học 41 208500
20 Tài hoa trẻ 43 198900
21 Sách Tự nhiên xã hội lớp 3 50 236600
22 Văn nghệ Hải Dương 58 690000
23 Giáo Dục tiểu học 59 513000
24 Sách pháp luật 68 6621500
25 Sách Hồ Chí Minh 76 1952400
26 Sách toán Lớp 3 86 624200
27 Sách Tiếng Việt lớp 2 90 0
28 Sách toán loáp 2 92 0
29 Sách đạo đức 105 1880000
30 Sách Tiếng Việt lớp 3 116 941600
31 Khoa Học giáo dục 131 2528000
32 Dạy và học ngày nay 140 2317500
33 Tạp chí thiết bị giáo dục 147 2214100
34 Thế giới mới 186 2478400
35 Sách Tiếng Việt lớp 1 230 415000
36 Văn học và tuổi trẻ 294 3315500
37 Tạp chí giáo dục 304 4360700
38 Thế giới trong ta 320 5284000
39 sách giáo khoa chung 363 2776200
40 Toán tuổi thơ 424 3721500
41 Sách tham khảo 924 15989425
42 Sách nghiệp vụ 939 12019400
43 Sách giáo khoa 1349 4602800
44 Sách thiếu nhi 2581 26422900
 
TỔNG
9567
104048325